Carl-Henning Wijkmark

Carl-Henning Wijkmark (1934-2020) var en svensk författare och litteraturkritiker, född 1934 i Stockholm där han växte upp i ett akademikerhem. Fadern var teologie doktor och modern ämneslärare. Carl-Henning Wijkmark tog en fil.kand. i Lund 1957 och en fil.lic. i Stockholm 1967. Han arbetade därefter som lärare vid Stockholms universitet och vid statens biblioteksskola 1968-70. Under långa perioder har han vistats i Tyskland och Frankrike.

Carl-Henning Wijkmark debuterade skönlitterärt med den mycket okonventionella och särpräglade romanen Jägarna på Karinhall, en svart fars om våld och sexualitet under nazismen som utspelas på Herman Görings lantställe utanför Berlin. 2007 tilldelades han Augustpriset för romanen Stundande natten

Carl-Henning Wijkmark har kallats kosmopolit och litterär outsider, kanske mer uppskattad utomlands än vad han varit i Sverige.