Marcus Tallberg

Marcus Tallberg, född år 1989 i Trollhättan, är entreprenör, författare och föreläsare. Han bosatte sig i Stockholm år 2008 och publicerade då sin första bok Bögjävel. Två år senare gavs den ut i nyutgåva och såldes till skolor runt om i hela Sverige för att läsas som klassbok. År 2015 gav Marcus ut boken Splittrat Glas, baserad på hans egen familjehistoria.

År 2017 startade Marcus sitt företag Tallbergs Förlag, som hittills har publicerat totalt 28 titlar av 19 författare. Målet är att öka representationen av minoritetsgrupper i media, samt att skapa starka förebilder.

Marcus bok Kraften, en science fantasy-bok, publicerades år 2018, och barnboken Dinosaurien Ty får en vikarie, utkom år 2019.