Mia Österlund

Mia Österlund är docent i litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet, verksam som universitetslärare vid Åbo Akademi samt projektledare vid Svenska Litteratursällskapet för Konkurrerande tidsordningar: Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och unga 2019-22.

Källa: Wikipedia