Glenn Hægerstam

Glenn Hægerstam har studerat medicin i Graz (Österrike) och Karolinska Institutet i Stockholm där han disputerade 1976 och blev docent 1981. Under många år arbetade han med smärtforskning och medicinsk information. Mellan 1981 och 2000 skrev han ett tjugotal böcker om smärta och smärtbehandling. Sedan dess är han verksam enbart som författare. Under perioden fram till 2011 kom fyra böcker ut på förlaget Studentlitteratur: Smärta hos äldre (2007), Smärta – ett mångfacetterat problem (2008), Illamående – Nausea (2011) och Klåda (2011). Därefter har på Artos & Norma förlag följande böcker kommit ut: Den empatiska människan (2013). Den sanningssökande människan (2016), Den lidande människan (2018), Den avhumaniserade människan (2019). I dessa böcker undersöker Glenn Hægerstam hur det är att vara människa.