Yvonne Waern

Började skriva skönlitterärt efter det hon pensionerats och blivit änka. Först var hon inspirerad av ett 1600-tals sommarhus och då blev det fyra historiska romaner. Senare tog hon vara på sina kunskaper om artificiell intelligens för att skriva science fiction. Det blev en ungdomsbok och en trilogi om artificiell intelligens.

Tidigare skrev hon facklitteratur inom områdena kognitionspsykologi och människa-dator interaktion.

Övrigt: Genom sin vänskap med en indisk konstnär har det också blivit två böcker om indiska klassiker. Barnbarn har inspirerat henne till barnböcker.