Shamal Kaveh

Shamal Kaveh är fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och lektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria. Kavehs huvudintresse är det politiska tänkandets historia, med särskilt fokus på det svenska 1800- och 1900-talets politiska historia och den samtida kontinentala politiska filosofin.