Eddy Nehls

Eddy Nehls är sedan 2011 docent i etnologi och arbetar till vardags som lektor i kulturvetenskap, samt undervisar i ämnet företagsekonomi. Han är intresserad av kultur i ordets vidaste mening, liksom relationen mellan kultur och kunskap. Förutsättningar för förändring är ett annat ämne som löper som en röd tråd genom texterna, som handlat om jämställdhetsarbete, hållbarhet, alkohol och droger samt studieteknik och vetenskaps-/kunskapsteori. Ambitionen med alla böckerna är att på olika sätt hjälpa läsaren att bygga upp en egen förståelse för ämnet som behandlas, snarare än att slå fast saker. Utgångspunkten för författandet är att skrivande och läsande är två sidor av samma kunskapsutvecklande process, och att alla som befinner sig i den akademiska världen är lärare, alternativt studenter.