Jens Remfeldt

Jens Remfeldt är fil.mag. och legitimerad lärare i teater. Han är lärare på Teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet och har tidigare arbetet som teaterlärare på gymnasieskolans estetiska program. Han har varit yrkesverksam med teater och scenkonst – konstnärligt, pedagogiskt och administrativt – i mer än fyrtio år. Han är intresserad av frågor som rör lärarprofessionen, den reflekterande praktikern och lärarens praktiska yrkesteori samt balansen mellan konstnärliga och pedagogiska aspekter i teaterpedagogiken. Magisteruppsatsen i pedagogik från Stockholms universitet 2013 har titeln Teaterpedagogik på gymnasieskolans estetiska program: Sju teaterlärare samtalar om sin undervisning.