Christopher Lagerqvist

Christopher Lagerqvist forskar om hur välstånd skapas och sprids i Sverige och övriga OECD-länder, hur allmänhetens förtroende för offentliga institutioner byggs upp och säkerställs, samt hur kvaliteten och effektiviteten på offentliga och privata tjänster kan höjas utan ökade anslag. För mer information och ett urval av publikationer, se författarens webbplats: christopherlagerqvist.se