Ola Kronkvist

Ola Kronkvist är lektor i polisvetenskap vid Linnéuniversitetet, Institutionen för polisiärt arbete. Han har bakgrund som polis och fritidspedagog med magisterexamen i rättspsykologi. Han disputerade 2013 i socialt arbete med avhandlingen Om sanningen skall fram. Olas forskningsområden är polisförhör, tillförlitlighetsbedömningar, informationsflöde i utredningskontext, beslutsfattande, mänskliga rättigheter och organisationsteori.

Ola Kronkvist är förordnad som prefekt för Institutionen för polisiärt arbete under perioden 2017-2022. Han kan engageras som föreläsare. Kontaktuppgifter finns på https://lnu.se/personal/ola.kronkvist/