Birthe Sjöberg

Birthe Sjöberg är professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hon disputerade på avhandlingen Sivar Arnér – den livsbejakande nihilisten (1993) och har därefter bland annat gett ut sex böcker om Viktor Rydbergs författarskap. Den första var Den historiska romanen som vapen. Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön och hans ungdomsjournalistik (2005) och den senaste var Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender (2018). Därutöver har hon gett ut, eller varit medredaktör för, böcker om dramatik och arbetarlitteratur.