Ann-Katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd är doktor i Specialpedagogik med fokus i literacy. Arbetar som senior lektor vid Göteborgs universitet och har tidigare arbetat vid Jönköping University och Gävle Högskola. Hon har många års erfarenhet av att arbeta både som klasslärare och som speciallärare. Hennes främsta arbete har varit att undervisa elever i olika skolformer och som haft olika stödbehov såsom elever inom det neuropsykiatriska fältet. Hur läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas genom systematiskt och strukturerad undervisning såväl som att stimulera tal- och språkutvecklingen har varit både forskningsintresse och en del av den dagliga undervisningen under många år. Ann-Katrin har även under många år undervisat om inkludering och specialpedagogik i internationella sammanhang.