Geir Hasnes

Geir Hasnes, f. 1957 i Narvik, Norge, är civilingenjör med examen från Norges Tekniske Høgskole, Trondheim, 1982. Deltog i TV-programmet Kvitt eller Dobbelt med tema Donald Duck både 1989 och 1994.

Etter dette skrev han fyra förord till de årliga Carl Barks-böckerna, 1989-92, häftet Duckmobiles (1991) om Carl Barks biler, och altt utvalt redaktionellt stoff till Hall of Fame-boken Carl Barks og bilene i Andeby (2004), även översatt til svenska, danska og polska. Han har även skrivit förord till De komplette årgangarna 26 (2004) og artiklar i Barks Collector, NAFS(k)uriren, Carl Barks & Co och en rad andra norska tidningar och tidsskrifter. Han har även hållit många föredrag om Carl Barks tecknade serier.