Sara Starkström

Sara Starkström är född 1980 och verksam som författare och förlagsredaktör i Stockholm.