Roland Spjuth

Roland Spjuth är teologie doktor, lektor i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi samt docent vid Lunds Universitet.