Snezana Lindskog

Snezana debuterade med ”Av gudarna märkta” efter det att hon fyllt 59 år.

Hon skriver i många genrer. Från historisk fantasy, erotik, feelgood till barnböcker. Men allra helst skriver hon noveller. Det viktiga i hennes skrivande är att ta upp teman som starka kvinnor, allas lika värde och att lyfta HBTQ i skönlitteraturen. Förutom skrivandet gör Snezana även omslag och illustrationer till barnböcker. Många av de presenterade böckerna på Boktugg har Snezana endast bidragit med omslag.