Ingemar Härdelin

Ingemar Härdelin (född 1932) är f d lärare och musiksekreterare med huvudsakligen tre starka drivkrafter i livet - klassisk musik/cellospel, konst/måleri samt språk/ skrivande. Skrivandet fick sitt första synliga uttryck genom musikartiklar i två av Uppsalas dagstidningar under 80-talet. Under den tiden skrev han också två uppsatser i musikvetenskap. Den skönlitterära debuten kom först efter många års diktskrivande vid åttio års ålder genom en diktsamling. Fem år senare utkom hans första roman och därefter ytterligare en diktsamling. Utöver detta har han publicerat ett antal noveller i olika antologier.