Ingbritt Wik

Ingbritt Wik är född 1943 i Ölme socken, Kristinehamns kommun men bor sedan 70-talet i Karlskoga.

Publicerad: i antologierna: En fika i Svea Rike och Regnbågsfika (båda Ariton Förlag). Novellerna När dimman lättar och Den moderna människans dilemma (båda Opulens Förlag). Dessutom kommer två noveller att publiceras i antologin Lyckliga tider, som ges ut av Monica Ivesköld. En novell i antologin Jul Igen (Nohiding Förlag) kommer att ges ut i slutet av 2019. Dessutom har Ingbritt ett stort antal noveller och följetonger publicerade i olika veckotidningar.

Intressen: Med färg och pensel kan man ge uttryck för många känslor. Men konsten har fått stå tillbaka för intresset att skriva.