Karin Edvall

Karin Edvall är född i Umeå men bosatt i Göteborg sedan många år. Hon har skrivit fem romaner, den senaste, Skärvor av glas, kom ut i november 2017. Karin Edvall har även skrivit en dokumentär i kvinnohistoria, De bortglömdas skuggor (2002) och en dokumentär i medicinhistoria, Gustafs resa (2014) samt en släktbok i fyra delar, om den egna släkten (Vandrarna, Bönderna, Rosorna och Humlorna) och en kokbok med familjerecept från fem generationer, Spisrosor (2016) som tillägg till släktböckerna.

Två av romanerna (Vinkelgatan 53 (2010) och På spaning efter Deborah (2011)) är helt fiktiva medan Med den Ondes hjälp (2004), Spåren efter Tora (2006) samt Skärvor av glas bygger på verkliga händelser, samt forskning i offentliga arkiv. Karin Edvall har tidigare arbetat på Landsarkivet i Göteborg under många år.

Nu arbetar hon med två nutidsprojekt och ytterligare en samling kvinnoöden hämtade ur arkiven, och en berättelse om kvinnor ur tio generationer, från barnvittnet Kerstin under häxprocesserna till kaféinnehavaren Tora på 1930-talet .

Författarens hemsida: http://www.karinedvall.se