Lars-Gunnar Olsson

Lars-Gunnar Olsson, f. 1945, är filosofie magister i historia. Som amatörhistoriker med särskilt intresse för Umeå stads historia har han publicerat flera uppmärksammade personhistoriska studier. För dessa, och för sin drivande insats bakom utgivningen av Johan Nordlander-sällskapets omfattande verk Umeå 1314–2014. 100 berättelser om 700 år, erhöll han år 2014 Umeå kommuns Minervabelöning.