Kristina Lejdström

Kristina Lejdström har en bakgrund som departememtssekreterare i regeringskansliet, men är numera kyrkopolitiker i Katarina församling i Stockholm. Författaren har gått Biskops Arnö författarskola.