Jan-Eric Boo

Jan-Eric Boo, född 1950 i Hässleholm, har arbetat som polis i 37 år vid polisen i Malmö och Hässleholm. De sista sjutton åren innan pensionering arbetade han vid länskriminalens underrättelseenhet i Skåne med den grövsta och den organiserade brottsligheten. Dessutom har Jan-Eric arbetat som civilpolis för såväl FN som EU på Balkan, såväl under som efter kriget. Hans böcker bygger fritt på upplevelser och erfarenheter från sitt yrkesverksamma liv. Skrivandet tog fart i samband med pensioneringen 2013 med boken Livet har sitt pris som handlar om poliserna Michael Lundell och Mirka Salo. En debut som bland annat uppmärksammades i tidningarna Norra Skåne och Skånska Dagbladet. Därefter följde en ettårig distansutbildning i romanskrivande för författarcoachen Ann Ljungberg.

I sitt författarskap beskriver Jan-Eric konsekvenser för såväl brottsoffer som brottslingar och dessutom hur poliser påverkas av sitt yrke och det samhälle som de är satta att upprätthålla lag och ordning i. Detta tema fortsätter i den andra polisromanen Döden har sitt pris, som färdigställdes under en vecka i London, Avancerad Romankurs, med Ann Ljungberg som coach.