Nils Mohlin

Nils Mohlin född 1944 är författare och konstnär. Efter ett yrkesliv som ingenjör och byggprojektledare sysslar han numera med skrivandet och målandet på heltid. Han är född i Malmö och är bosatt i Kivik och spanska Los Alcázares. Nils är gift med Graciela, som han delar sina intressen med, bland annat deras hus och livet i Spanien.

Nils har hittills givit ut fem böcker varav tre thrillers och ytterligare thriller är planerad för utgivning senhösten -20, våren -21.