Anna-Maria Sörberg

Anna-Maria Sörberg är författare och frilansjournalist med inriktning på sexualitet, kön och annorlundaskap. Hon skriver regelbundet om queerfrågor i tidskrifter och medverkar i ett flertal antologier på samma tema. I Det Sjuka granskar hon begreppet ”hiv-man” och synar en demoniserande och rasistisk svensk hiv-policy. Homonationalism är en svensk introduktion till ett fält och en undersökning av den ökande konservatismen inom gaykulturen och nya allianser mellan HBTQI-communityn och nationalistiska och högerradikala rörelser. Hon var huvudredaktör och skribent för Över Regnbågen – röster ur en rörelse som summerar 00-talets första hbtq-decennium.