Helena Berggren

Helena Berggren är grundaren av MIRKA Förlag och skriver och illustrerar böcker för barn I åldern 6-12 år. Hennes böcker är speciellt riktade till barn med NPF, så som autism och ADHD, och även barn med särskilt hög begåvning. Böckerna är ursprungligen skrivna till hennes egna barn.