Kerstin Vinterhed

Kerstin Helen Vinterhed Börjeson, född Borgström den 30 april 1941 i Stockholm, är en svensk journalist, författare och präst. Kerstin Vinterhed är dotter till direktören Gustaf Borgström och bibliotekarien och förlagsredaktören Helen, ogift Starck, och dotterdotter till kemisten och pedagogen Gunnar Starck.

Källa: Wikipedia