Ingrid Schwanborg

Ingrid Schwanborg, 1946 - . Byggnadsantikvarie, kulturhistoriker, författare. Handläggare / antikvarie på Riksantikvarieämbetet 1972 - 2012 och 2014 - 2017. Författat ett stort antal artiklar och flera skrifter. 

 

Övrigt:

Skrifter, egna av Ingrid Schwanborg

Dalums kyrka. Skara stifts kyrkobeskrivningar nr 1. Skara 1980. – Ny upplaga i färg. Nossebro 1992.

Humla kyrka. Skara stifts kyrkobeskrivningar nr 3. 

Skara 1984.

Kölaby kyrka. Skara stifts kyrkobeskrivningar nr 8. Nossebro 1990.

Skånings-Åsaka kyrka. Skara stifts kyrkobeskrivningar nr 19. Nossebro 1994

Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor – en handledning för kulturmiljövården och Svenska kyrkan. Riksantikvarieämbetet. Borås 2002.

Ornunga kyrka. Skara stifts kyrkobeskrivningar nr 26. Vårgårda 2005.