Johannes Daun

Johannes Daun, historiker och antikvarie, född 1984 på Gotland men numera bosatt i Göteborg. Ger under 2021 ut De rotlösa, en historisk kollektivroman om främlingskap, fattigdom och arbete i ett samhälle i förändring. Daun är doktor i historia och har som forskare gett ut ett tjugotal artiklar, bokkapitel och böcker i populärhistoriska och historievetenskapliga sammanhang. Dauns arbete som historiker har gett inspiration till många av detaljerna, miljöerna och händelserna i "De rotlösa". 

I sitt arbete som historiker har han specialiserat sig på sociala perspektiv som till exempel den omvälvning som 1800-talets industrialisering och urbanisering innebar. De rotlösa är hans skönlitterära debut.