Latifah Chehab

Latifah Chehab är en av författarna i boken Nya röster. 

Om den sägs: 

Tolv unga kvinnor nyanlända från Syrien och Palestina. Några pratade ganska bra svenska, några bara engelska, vid första mötet. Ett läsårs skrivkurs, träffar varannan lördag. Läsandet, skrivandet skulle ske på svenska. Det skulle bli en bok. Hälften av texterna i boken kommer ur skrivövningar på kursen. Uppgiften har varit att stå utanför Nordiska Litteraturhuset i Åmål och låta sinnena berätta, att skriva om vägen till skolan i Syrien eller om första timmen i Sverige. Åtta lyckades skriva klart sina texter till boken på det nya, aviga språket med bakvänd ordföljd, fattigt på synonymer. Någon har skrivit hela natten för att bli färdig. En annan har kommit en kväll efter skolan och kämpat i en timme tills hon höjt två knutna nävar – första dikten på svenska skriven. Tre kursdeltagare hade inte ens uppehållstillstånd när kursen började, men har ändå slitit, läst, skrivit.