Allan Emrén

Född 1941 i Göteborg. Under många år verksam som forskningsingenjör och universitetslektor vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Forskningsområden har varit nya energikällor, geokemi, kärnkraftssäkerhet, flygsäkerhet, livets uppkomst och kvantfysik, framför allt varför tiden går i en bestämd riktning. Dessutom medeltidsmusik och sambandet mellan kristen tro och naturvetenskap.

Utöver författande av forskningsrapporter och kurslitteratur inom fysikalisk kemi och kärnkemi, även tidningsartiklar och böcker riktade till allmänheten. Av dessa är ännu endast en, Fotspår i Kosmos, översatt till andra språk. Förutom på svenska finns den även på engelska och spanska.

Arbetar just nu med med den kommande boken ”Vem Skapade Gud?”.

Är också flitigt anlitad som föredragshållare både i Sverige och utomlands.