Benny Holmberg

Benny Holmberg. Författare, litteraturkritiker, recensent, essäist, medlem i Svenska Författarförbundet. Utgivit ett antal egna böcker, medverkat i antologier och tidskrifter med noveller, essäer, har gjort skönlitterära radioföljetonger och resedokumentärer för Sveriges Radio.

Benny Holmberg. Author, literary critic, reviewer, essayist, member of the Swedish Writers' Association. Published a number of his own books, participated in anthologies and magazines with short stories, essays, has made fictional radio serials and travel documentaries for Swedish Radio.