Fredrik Persson

Verksam och boende i Ängelholm. Har mångårig undervisningserfarenhet från bl a. svenska grundskolan, är leg. lärare. Riktar mitt skrivande till främst ungdomar i åldern 10-15 år. Hämtar inspiration från mina möten med olika kulturer och ungdomars vardag.

I formen av spänningsroman sätter jag ljuset på att spegla fördomar, misstankar och rädslor inför det okända. Strävar samtidigt efter att inspirera till tolerans, gemenskap och kärlek.

 Skriver utifrån ett s k. ”Speed Reading – koncept, vilket innebär att ovana läsare och vana läsare kan ha behållning av samma bok. Mindre vana läsare kan välja att bara läsa de fetmarkerade orden i berättelsen vilka blir till ”en bok i boken”.