Johan Forsell

Johan Forsell har en bakgrund som journalist, vilket inte minst märks på hans språkbehandling. Sedan flera år arbetar han som lärare med sociologi som ett av sina favoritämnen.