Björn Horgby

Björn Horgby är professor emeritus i historia vid Örebro universitet och har framför allt forskat om svensk arbetarrörelse, arbetarkultur samt amerikansk och brittisk rockmusik.