Lyrikvännen 5-6(2021)

"Kanske är det som Jesper Svenbro påstår i en intervju i BLM från 1976, att antiken har “fungerat som en spegel där olika samhällen känt igen sig själva”. Nr. 5–6 av Lyrikvännen prövar detta påstående på olika sätt och visar att det antika varit – och fortfarande är – en generator av nya och oväntade möjligheter för poesin." Ur numrets ledare.