Lärare utan frihet - När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen

Lärare utan frihet - När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen
Författare
Förlag Samhällsförlaget
GenrePedagogik
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor80
Vikt153 gr
Utgiven2014-08-19
SABEmia
ISBN 9789198060065
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den svenska skolan har stora problem med fallande kunskapsresultat - och många hoppas att lärarna ska vända trenden. Det är dock svårt när lärarkåren så länge har misshandlats och nedvärderats, Såväl vänstern som högern har i decennier underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet.
När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper, som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav.
Författaren Johan Wennström har med läsaren på en spännande resa från 1960-talet, över 70-tal och 80-tal och fram till dagens skola. Han visar på detaljnivå hur olika politiska och idémässiga tankeriktningar fått avgörande inflytande över lärarna och i hög utsträckning bär skulden för skolans haveri. I Lärare utan frihet visar han på ett övertygande sätt hur dessa tankeriktningar format dagens skola - och ansvarar för resultaten.
Johan Wennström är samhällsvetare och författare och påbörjar en forskarutbildning i statsvetenskap hösten 2014.