Resiliensen – en skön antologi om naturens och människans förmåga att återhämta sig

Fri Press förlag efterlyste nyskrivna skönlitterära texter på svenska som på olika sätt sätter ljuset på hur vi kan förbereda oss inför skadliga förändringar och hur vi kan återhämta oss när de redan fått fäste – liksom hur naturen själv hanterar dem. Förhållandet mellan människa och natur fick gärna framgå.

Här finner du sjutton skönlitterära texter skrivna av sjutton olika författare som på olika sätt tolkar begreppet resiliens. Det handlar om hur människan kan förbereda sig inför kriser och skadliga förändringar och hur hon - likt naturen - kan återhämta sig när de redan fått fäste.

Läs mer på www.fripress.se