Svensk idéhistoria : forntid, medeltid, renässans

Svensk idéhistoria : forntid, medeltid, renässans
Författare
Medverkande
Förlag Historiska Media
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor544
Vikt1565 gr
Utgiven2022-09-19
SABBe-c
ISBN 9789187263170

»Läsaren formligen inbjuds att tänka som en historisk individ, inte bara reflektera över hur de lärde resonerade om tingens ordning. (...) Lägg därtill att spännvidden är beundransvärt stor: här finner vi redogörelser för allt från kosmologiska spekulationer till utförliga skildringar av medicinsk teori och praktik... Den kommer att vara ett tongivande referensverk i ämnet för lång tid framåt.«Svenska Dagbladet

»Svensk idéhistoria är en så rik bok att det är svårt att bestämma sig för var man ska börja att prisa dess förtjänster ... Det är ofta en ren njutning att läsa David Dunérs text ... Dunér har en enastående förmåga att knyta samman historiska företeelser och förlopp och låta läsaren upptäcka mönster. Betyg: 5 av 5, Briljant.« BTJ

Ett nytt standardverk över svensk idéhistoria

Svensk idéhistoria är en storslagen översikt över människors tankar om naturen, samhället och vad det är att vara människa, från forntiden till renässansen. Med konkreta exempel och ett elegant språk får läsaren tränga in i de historiska människornas förunderliga och främmande tankevärldar. Tidigare verk i ämnet har tagit avstamp i medeltiden och utgått från den lärda, skriftliga kulturen.

David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria, prövar här ett nytt grepp genom att följa tänkandets och idéernas historia så långt tillbaka som det har funnits människor i Sverige. Inte endast de stora tänkarna får här sin belysning, författaren undersöker också hur människor genom historien försökte förstå världen omkring dem. Varför började man överhuvudtaget fundera på saker och ting? Det gjorde världen begripligare och lättare att leva i, men också större, märkligare och mer förunderlig.

Här beskrivs och förklaras samspelet mellan tänkandet och omvärlden, däribland de miljömässiga, tekniska och samhälleliga förändringar som drivit fram nya idéer - från att odla marken till att uttrycka tankar i hällristningar och runor, introduktionen av skriftkultur och kristendom, och slutligen boktryckarkonsten och reformationens omstörtande förändring av tänkandet. David Dunér plöjer nya spår inom svensk idéhistoria med detta standardverk som inte bara utgår från den allra senaste forskningen, utan också är det mest fullständiga inom ämnet.