Ambivalenta offernarrativ: Unga män, etnicitet och maskulinitet

Ambivalenta offernarrativ: Unga män, etnicitet och maskulinitet
Författare
Medverkande
Förlag Bokbox förlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor131
Vikt232 gr
Utgiven2021-11-30
ISBN 9789186980740
I denna bok beskrivs och analyseras unga mäns berättelser om utsatthet för misshandel, rån och hot. Boken syftar till att visa på komplexiteten i ämnen som brott, offerskap och etnicitet.

Ungdomar med svensk respektive invandrarbakgrund beskriver ofta varandra utifrån ett ”vi” och ett ”dom”. I mediaskildringar har denna dikotomi förstärkts vad gäller brottslighet och offererfarenhet. Men hur beskriver de ungdomar vi har intervjuat sina erfarenheter? Är det överhuvudtaget relevant vilken bakgrund gärningsmännen har?

När unga män berättar om att de blivit utsatta för rån eller misshandel är inte alltid den egna eller andras bakgrund det väsentliga. Ofta är det istället en underförstådd manlighet och deltagande i en ungdomskultur som de unga männen resonerar kring.

I boken uppmärksammas samtidigt hur etnicitet (den egna och andras) kan användas som en retorisk resurs i samtal när man vill diskutera sin egen utveckling, samhällsfrågor eller frågor om polisanmälningar.

VERONIKA BURCAR ALM är docent i sociologi, verksam vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hon forskar bl a om ungdomars upplevelser av våld och hot, våld i syskonrelationer och digital crowdsourcing. ANNA RYPI är lektor verksam i sociologi och socialt arbete vid Sociologiska institutionen och Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning har kretsat kring brottsutsatthet från olika perspektiv, t ex våld i syskonrelationer, medling vid brott, ungas upplevelser av våld. MALIN ÅKERSTRÖM är sociolog och professor vid Lunds universitet. Hon har skrivit om ungdomsvård, korruption och administrationens lockelser.