Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland

Politisk opinion  och religiositet i Västra Götaland
Författare
Förlag Sekel Bokförlag/Isell & Jinert
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor376
Vikt706 gr
Utgiven2009-08-12
SABOcc
ISBN 9789185767366
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Det är vanligt att påstå att religion och politik inte har med varandra att göra. Boken Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland visar att detta påstående inte är förankrat i verkligheten. Istället framkommer att människors religiositet har samband med politisk opinion. Ett annat påstående är att en koppling mellan religion och politik är dålig då politiken inte bör baseras på känslor utan på kunskap. Även nu slår verkligheten bakut. I denna bok redovisas resultat där politisk opinion till största del påverkas av religiös kunskap. Endast en mindre del av religiös inverkan på politisk opinion baseras på känslor. Studiens data utgörs i huvudsak av representativa urval av befolkningen i Västra Götaland, men hela svenska befolkningen analyseras också. Boken vänder sig till alla som är intresserade av svenska samhällsförhållanden, men är särskilt viktig för intresserade av politisk opinionsbildning och religiösa studier. Magnus Hagevi är fil dr i statsvetenskap och universitetslektor vid Växjö universitet