Lychnos 2012 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria

Lychnos 2012 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria
Medverkande
Förlag Lychnos
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor295
Vikt0
Utgiven2012-01-02
SABBe
ISBN 9789185286621
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Cecilia Rosengren: ”Vad betyder en armbåge? Om innebörden i Margaret Cavendishs frontespiser”

Annelie Drakman: ””Alla mina bemödanden hafva strandat emot okunnigheten, lågheten och egennyttan”. Hur allmogen beskrevs av provinsialläkare i Sverige 1840–1900 och fyra funktioner av dessa beskrivningar”

Thord Heinonen Silverbark: ”Den naturliga skapelsen. Tidig svensk darwinism och religiös liberalism”

Johannes Siapkas: ”Introduction”

Dimitrios Iordanoglou och Mats Persson: ”Tidigare än, men ändå samtida. Om det förflutna i antik grekisk historieskrivning”

Michael Fotiadis: ”Displays of classical sculpture and the demand for authenticity”

Frederika Tevebring: ”Unveiling the Goddess. Artemis of Ephesus as a symbol of nature at the turn of the nineteenth century”

Suzanne Marchand: ”Philhellenism and Orientalism in Germany”

Johannes Siapkas: ”Classical Others. Anthropologies of antiquity”

Christer Nordlund: ”Motiv för vetenskapshistoria. Civilisationsdiagnos, vetenskapsanalys och kunskapsöversättning”