Naturliga medborgare: friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960

Naturliga medborgare: friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960
Författare
Förlag Arkiv förlag/A-Z förlag
GenreKulturhistoria och allmän humaniora
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor374
Vikt460 gr
Utgiven2018-03-26
SABRh
ISBN 9789179243067
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Vad behöver barn och ungdomar lära sig för att kunna bli goda medborgare? Frågan har återkommit i debatter om barnuppfostran, utbildning och demokrati i mer än ett sekel. I Naturliga medborgare undersöker historikern Björn Lundberg friluftsliv som metod för medborgarfostran i två svenska barn- och ungdomsverksamheter: scoutrörelsen och Unga Örnar. Varför ansågs det viktigt att barn och ungdomar gav sig ut i naturen för att fostras till medborgare? Vad skulle de lära sig där, bortom civilisationen, som de sedan kunde ha nytta av i vardagen?

Boken belyser en tidigare förbisedd arena för ungdomens demokratiska fostran. I blickfånget står perioden 1925 1960. Årtiondena efter den parlamentariska demokratins genombrott i Sverige fördes en livlig diskussion om farhågor och möjligheter knutna till medborgarskapet. Samtidigt blev friluftsliv en populär fritidssysselsättning i bredare folklager. I sin undersökning följer Björn Lundberg scoutrörelsens och Unga Örnars verksamhet från mellankrigstidens campingvåg via beredskapsårens nyttoinriktade arbete till efterkrigstidens debatt om vildmarksromantik och ungdomens fritid.

Björn Lundberg (f. 1982) är historiker vid Lunds universitet. Han har en bakgrund som redaktör på tidskriften Allt om Historia och är författare till boken 100 historiska listor (2012). Han har också medverkat i antologin Politik underifrån (2016) och översiktsverket Världens historia i årtal (2008). Naturliga medborgare är hans doktorsavhandling.