Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Del I, Åren 1813-1823

Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Del I, Åren 1813-1823
Serie Esaias Tegnérs kyrkliga tal
Författare
Medverkande
Förlag Artos & Norma Bokförlag
GenreReligion
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor490
Vikt910 gr
Utgiven2017-06-27
SABCia
ISBN 9789175808093
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Esaias Tegnér (1782 1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter. Han var berömd poet, professor i grekiska och politiker och hade kontakt med de flesta av sin tids inflytelserika personer, bl.a. genom flitig brevväxling. Men förutom allt detta var han också präst och sedermera biskop i Växjö stift. Inom ramen för dessa roller höll han många predikningar och andra typer av kyrkliga tal. Åtskilliga av dessa har bevarats åt eftervärlden och de ges nu för första gången ut i en samlad vetenskaplig utgåva med kritisk textkommentar. Totalt omfattar utgåvan 83 olika tal från åren 1813 till 1839. Tegnérs kyrkliga tal riktar sig till alla som har intresse för Tegnér och hans samtid eller för svensk kulturhistoria i allmänhet. För forskare inom olika discipliner innebär utgåvan att Tegnérs samlade kyrkliga produktion blir tillgänglig i vetenskapligt pålitlig version. I denna första volym finns predikningarna och talen från 1813 till 1823. Under dessa år var Tegnér prebendekyrkoherde i Stävie och Lackalänga samtidigt som han innehade en tjänst som professor i grekiska vid Lunds universitet. Volymen innehåller också en längre inledning där principerna för utgivningsarbetet diskuteras och de olika typerna av tal beskrivs, förteckningar av talen och manuskripten samt ett förord av prof. Sten Hidal.