Corporate social responsibility : challenges and practices

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
"Företagens sociala ansvar" (CSR) är ett av många uttryck i tiden för företags långsiktiga ansvarstagande. Detta ansvar ställer dock höga krav på alla organisationer från så stora som länder och städer till globalt inriktade företag och små lokala företag. Ledarskapets utmaning är således enorm och grunden för att kunna möta denna utmaning vilar på identitet, värderingar och på att vi alla tar på oss rollen som ansvarstagande medborgare och sociala varelser. Boken speglar en mångfald av dessa utmaningar.

Corporate social responsibility is one of many popular expressions focused on long-term accountability of corporations. Such accountability, however, poses challenges since CSR issues transcend traditional boundaries of organizations, cities or countries and is relevant to globally oriented corporations, small local communities and self-sufficient family businesses alike. The leadership challenge in society is thus immense and the foundation to face this challenge rests on identity, values, and moral concerns of managers, consumers, and family members playing the roles of responsible citizens and accountable social beings.