Redovisning och kontroll av ideell verksamhet : en alltmer reglerad och standardiserad praktik

Redovisning och kontroll av ideell verksamhet : en alltmer reglerad och standardiserad praktik
Författare
Förlag Sober Förlag
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor246
Vikt325 gr
Utgiven2008-09-25
SABQbc
ISBN 9789172964679
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Förändringar i systemen för redovisning och kontroll av ideell verksamhet får en allt större betydelse i en tid när de offentliga åtagandena för stat och kommun är under omförhandling. Samtidigt ökar inflytandet från näringslivet i den svenska ideella sektorn och på sina håll omprövas också den traditionella folkrörelsemodellen. I denna bok tecknas en intresseväckande och delvis alarmerande bild av utvecklingen där flera av de regler och normer som vägleder den ideella sektorns redovisning ifrågasätts. Författaren genomför en kritisk granskning av de senaste årens utveckling av den externa redovisningen av ideella organisationers verksamhet. Utifrån en initierad och detaljerad analys av årsredovisningarna från organisationer som Svenska Röda Korset, Vårdförbundet och SISU Idrottsutbildarna reses ett varningens finger inför utvecklingen mot en alltmer näringslivsliknande redovisning. I boken pekar författaren på att den tilltagande regleringen inom sektorn också tycks innehålla ett betydande moment av standardisering som inte alltid gynnar organisationernas grundläggande syfte och kärnverksamhet. Boken vänder sig till såväl förtroendevalda som yrkesverksamma i den ideella sektorn som intresserar sig eller ansvarar för organisationens ekonomi och kontroll. Även de nyckelpersoner som arbetar med revision av eller redovisning för dessa organisationer borde här hitta kunskap som är nyttig för deras verksamhet. Redovisning och kontroll av ideell verksamhet är också att rekommendera för de universitets- och högskolestudenter som väljer detta fält som sin specialisering.