Omvårdnad 1 Fakta och uppgifter

Omvårdnad 1 Fakta och uppgifter
Serie Omvårdnad 1 och 2
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor320
Vikt620 gr
Utgiven2022-09-27
SABVpg
ISBN 9789147147946

Omvårdnad 1 och 2 är en serie läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen och som läser kurserna med samma namn.

Innehållet i läromedlen presenteras på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska och vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlets pedagogiska struktur

<ul> <li>Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv</li> <li>Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd</li> <li>Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer</li> <li>Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor</li> <li>Podd-, film- och litteraturtips</li> </ul>

Kapitelupplägg

<ul> <li>Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål kapitlet behandlar</li> <li>Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer</li> <li>Genomgående patientfall med reflektionsfrågor</li> <li>Kapitlen avrundas med:
Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.</li> </ul>

Seriens komponenter
Omvårdnad 1 Fakta och uppgifter (kursbok)
Omvårdnad 1 Digital elevlicens
Omvårdnad 1 Digital lärarlicens

Omvårdnad 2 Fakta och uppgifter (kursbok)
Omvårdnad 2 Digital elevlicens
Omvårdnad 2 Digital lärarlicens

Om författarna
Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av arbete med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, skol- och distriktssköterska och nu som vårdlärare.

Anna Hedlund Leijon är legitimerad gymnasielärare inom vård och omsorg med lång erfarenhet som både sjuksköterska och lärare.

Monica Rautio har mer är 25 års erfarenhet av arbete inom vården, bland annat inom psykiatri, geriatrik och akutsjukvård. Är även legitimerad yrkeslärare med erfarenhet av undervisning inom såväl gymnasiet och vuxenutbildning.