Hälso- och sjukvård 1 Fakta och uppgifter

Hälso- och sjukvård 1 Fakta och uppgifter
Serie Hälso- och sjukvård 1 och 2
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor396
Vikt835 gr
Utgiven2021-08-30
SABVp
ISBN 9789147142606

Hälso- och sjukvård 1 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskola eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn. I Hälso- och sjukvård 1 presenteras ämnet på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska och vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, även för språksvaga elever.

Pedagogiska tankar
- Lättläst text
- Tydlig koppling till kursplanen
- Rikligt med övningar
- Fallbeskrivningar med tillhörande reflekterafrågor
- Podd-, film- och litteraturtips
- Tydlig koppling till kommande yrkesroll
- Många begreppsförklaringar.

Upplägg
- Varje kapitel inleds med koppling till vilket kursmål det behandlar.
- Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer.
- Kapitlen avslutas med:
Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
Tipsruta med tips på webbplatser och litteraturtips
Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
Tillämpa – frågor där du får använda dina kunskaper i konkreta övningar.
Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare fördjupa din förståelse för kapitlets innehåll.
Vissa kapitel innehåller praktikuppgifter som du kan lösa på din arbetsplats.

Innehåll
Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 1. Den förbereder eleven för praktiskt hälso- och sjukvårdsarbete. Boken är indelad i 4 delar som i sin tur är indelade i totalt 16 kapitel.Hälso- och sjukvård 1 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskola eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn. I Hälso- och sjukvård 1 presenteras ämnet på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska och vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, även för språksvaga elever.

Pedagogiska tankar
- Lättläst text
- Tydlig koppling till kursplanen
- Rikligt med övningar
- Fallbeskrivningar med tillhörande reflekterafrågor
- Podd-, film- och litteraturtips
- Tydlig koppling till kommande yrkesroll
- Många begreppsförklaringar.

Upplägg
- Varje kapitel inleds med koppling till vilket kursmål det behandlar.
- Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer.
- Kapitlen avslutas med:
Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
Tipsruta med tips på webbplatser och litteraturtips
Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
Tillämpa – frågor där du får använda dina kunskaper i konkreta övningar.
Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare fördjupa din förståelse för kapitlets innehåll.
Vissa kapitel innehåller praktikuppgifter som du kan lösa på din arbetsplats.

Innehåll
Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 1. Den förbereder eleven för praktiskt hälso- och sjukvårdsarbete. Boken är indelad i 4 delar som i sin tur är indelade i totalt 16 kapitel.