Matematik och respekt : matematikens mångfald och lyssnandets konst

Matematik och respekt : matematikens mångfald och lyssnandets konst
Författare
Förlag Liber
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor328
Vikt424 gr
Utgiven2012-01-31
SABEabt
ISBN 9789147100330
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Matematik och respekt – matematikens mångfald och lyssnandets konst beskriver ett sätt att se på och undervisa om matematik som grundar sig på respekt för elevernas matematikarbete, där dialogen om matematiska idéer är i fokus. Det behövs en prövande matematik, där lärare använder sig av elevers (och egna) autentiska frågor för att komma vidare i matematiken och utvecklar en lyssnande dialog kring en mångfald av sätt att lösa problem. Läraren behöver då utvidga sitt matematikkunnande i varierande riktningar, om frågor väckta av elever.

Att gå från dagens dominerande rätt-svar-paradigm till ett dialogiskt upptäckarparadigm, där elever upplever lärandet av matematik som en nyfikenhetsdriven upptäcktsresa, är ett mycket stort steg. För det behövs mycket öppenhet och mod. Att ha tillgång till en sådan matematikdialog är en stor frihetskänsla för en elev.

Tvillingboken Matematik och respekt – i praktiken tar upp några praktiska aktiviteter som kan ge en levande matematisk dialog. Båda böckerna vänder sig till blivande och verksamma matematiklärare, lärarutbildare samt andra intresserade av elevers möte med matematiken.

Sagt om boken
"Framställningen har tydlig verklighetsförankring och författarna visar med många exempel hur olika förhållningsätt hos läraren får olika effekt på elevmötet och inlärningskvaliteten. Texten är lättbegriplig och väl anpassad till målgrupperna - främst grundskolelärare och lärarutbildare - och studiet underlättas av ett utmärkt sakregister och adekvata referenser. Boken kompletteras av en tvillingbok med inriktning på praktiskt utvecklingsarbete och aktiviteter som understöder dialogen (utkommer juni 2012) samt en hemsida." Ola Svärd, lektör, BTJ häfte 121007043.

Om författarna
Bokens erfarenhetsbas är matematikundervisning, matematiksvårigheter i skolan och forskningsmatematik, genom att Ann-Louise Ljungblad är matematiklärare och specialpedagog, medan Håkan Lennerstad är docent i tillämpad matematik.