Matematik och respekt : i praktiken

Matematik och respekt : i praktiken
Serie Matematik och respekt
Författare
Förlag Liber
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor160
Vikt0
Utgiven2012-07-11
SABEabt
ISBN 9789147100323
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Matematik och respekt – i praktiken beskriver konkreta sätt att göra det lättare för elever att samtala om matematik med varandra och lärare – att upptäcka matematiken i dialog med andra. Det gäller att skapa förutsättningar för matematikdialogen och möjlighet för nyfikenheten att växa.

Läs mer
Boken innehåller fantasifulla kartor med matematiskt innehåll som elever ritat i grupp och tar upp centrala tankar och frågor om siffror, tal och antal som elever kan vidareutveckla. Dessa tankar fördjupas i nästa kapitel där elever visar en mångfald inom hur de utvecklar en antalsuppfattning. Ett annat kapitel tar upp tankar om tid, som är abstrakt men ändå betyder så mycket för oss, och har en tydlig matematisk sida. Nästa kapitel beskriver ett estetiskt och bildmässigt sätt att använda funktioners grafer för att nå förståelse om funktioner – ikonisk matematik. Boken redogör även för ett sätt att utveckla en fruktbar lyssnande reflektion mellan lärare, forskare, ämnesföreträdare och andra om matematiken i skolan, som alla vinner på.
Tvillingboken heter Matematikens mångfald och lyssnandets konst och går på djupet angående vilka hinder och möjligheter det finns för att alla elever ska kunna gå in i en dialog om sitt matematiska tänkande i skolan, och därmed komma vidare i sitt matematiklärande. Båda böckerna vänder sig till blivande och verksamma matematiklärare, lärarutbildare samt andra intresserade av elevers möte med matematiken.

Om författarna
Boken har en bred erfarenhetsbas. Den består av matematikundervisning och utvecklingsarbete kring matematiksvårigheter i skolan genom att Ann-Louise Ljungblad, som är specialpedagog och doktorand i pedagogik. Den består också av forskning i matematik och matematikdidaktik genom Håkan Lennerstad, som är docent i tillämpad matematik. Båda är matematiklärare med lång erfarenhet och författare till böcker om matematik eller matematiklärande.
Se författarna i ett seminarium från 2012 om hur vi kan skapa en tillgänglig och likvärdig matematikundervisning samtidigt som eleverna ska nå bättre resultat.