Omsorgens skiftningar

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Omsorgen om gamla, barn och andra människor har som denna antologi visar utvecklats till ett vitalt och spännande forskningsområde, som engagerar forskare i olika länder och discipliner. Boken ger först överblickar och inblickar i omsorgsforskningens teori och begreppsbildning. Därefter belyses omsorgens vardag så som den ter sig i olika former för äldreomsorg. I en historik behandlas bl. Läs mer om boken på studentlitteratur.se